Programma

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het samenstellen van het programma. Het programma concentreert zich op onderstaande thema’s. Zodra er meer bekend is vind je alle informatie op deze pagina. 

Thema’s

Ondersteund door onderzoekers en wetenschappers uit binnen- en buitenland zullen we samen bekijken wat nodig is om vooruitgang te boeken. De volgende thema’s zullen daarbij specifieke aandacht krijgen.

Opladen & Gedrag
Bedrijfsvoertuigen en logistieke bedrijven zijn qua rij- en oplaadgedrag heel anders dan personenauto’s. Tijdens dit onderdeel brengen we de stand van zaken van het oplaadgedrag van deze verschillende sectoren in kaart.

Opladen & Beleid
Overheidsinstanties spelen een cruciale rol bij het stimuleren van de omschakeling naar elektrisch in de logistieke en bedrijfsvoertuigensector door oplaadpunten te faciliteren. De steden die vooroplopen, zullen hun beste praktijken delen.

Opladen & Technologie
Technologische oplossingen voor het opladen van vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen worden in hoog tempo ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld blijkt uit initiatieven op het gebied van opladen met megawatts. Wat zijn de normen en gebruikelijke kosten voor het opladen? Hoe wordt de uitwisselbaarheid van oplaadapparatuur tussen landen gewaarborgd? Een overzicht van de beschikbare geavanceerde technologie zal worden gepresenteerd.

Opladen & Impact
Met name in industriële gebieden zal het effect van het opladen van vrachtwagens een capaciteitsuitbreiding van het huidige net vergen. Een parallelle oplaadinfrastructuur zal ook gevolgen hebben voor het gebruik van de openbare ruimte. Tijdens dit onderdeel zullen we bespreken hoe netwerkbeheerders, overheden en logistieke bedrijven kunnen samenwerken om tijdig te anticiperen op de nodige aanpassingen van het net.