Partners

Wil jij partner worden van het Future of Charging Symposium op 14 oktober 2021? Bekijk dan hieronder de pakketten die wij aanbieden en meld je aan via onderstaand formulier. Wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@foc2021.com

Goud

Dit pakket bestaat uit:
 • 10 kaarten
 • Deelname aan het plenaire programma
 • Workshop voor 20 deelnemers
 • Stand op het kennisplein
 • Naam en logo op alle promotie

Zilver

Dit pakket bestaat uit:
 • 5 kaarten
 • Workshop voor 20 deelnemers
 • Stand op het kennisplein
 • Naam en logo op de website

Vriend

Dit pakket bestaat uit:
 • 3 kaarten
 • Naam en logo op de website

Kennisplein

Dit pakket bestaat uit:
 • 2 kaarten
 • Stand op het kennisplein
 • Naam en logo op de website
Kosten Goud: €15.000,-
Kosten Zilver: €7.500,- 
Kosten Vriend: €1.500,- 
Kosten Kennisplein: €1.000,- 

Het is ook mogelijk om de lunch of borrel te sponsoren als partner van het Future of Charging Symposium. Heb je interesse? Neem dan contact op via info@foc2021.com.


Registratie

Partners Future of Charging Symposium 2021

Gaststad Gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam verwelkomt ons als gaststad in het WTC Rotterdam. Als een internationaal verbonden handelsknooppunt werkt Rotterdam aan een duurzame en bereikbare schone stad. Slimme keuzes in het aanleggen van een infrastructuur voor het opladen van logisiteke voertuigen zijn hier onderdeel van. Als deelnemer van het convenant ‘Zero emissie stadslogistiek’ heeft de stad zich tot doel gesteld in 2030 alle logisieke trucks en vrachtwagens emissieloos te laten zijn (

Veel steden die streven naar emissievrij vervoer staan ​​voor vergelijkbare uitdagingen als de stad Rotterdam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

 • Welke laadinfrastructuur is essentieel voor stadslogistieke bedrijven om veilig over te stappen op elektrisch rijden?
 • Hoe kunnen gemeenten de ontwikkeling van particuliere laadinfrastructuur op of nabij industriële clusters ondersteunen?
 • Onder welke voorwaarden kan openbaar toegankelijke laadinfrastructuur binnen steden onderdeel worden van een corridor-infrastructuur voor langeafstandsvervoer, en eventueel gedeeld worden met andere modaliteiten zoals openbaar vervoer en zware vrachtwagens?
 • Hoe kan openbare laadinfrastructuur voor stadslogistiek worden gerealiseerd met minimaal gebruik van de openbare ruimte?

Topsector Logistiek  
Nederland staat op logistiek gebied aan de wereldtop. De Topsector Logistiek wil maximaal bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Bijvoorbeeld vanuit degreen deal Zero-emissie stadslogistiek (ZES zie https://opwegnaarzes.nl/). Zes is de efficiënte en duurzame aanpak van het toenemende goederen- en dienstenvervoer binnen steden. ZES richt zich op minder CO2-uitstoot door minder vervoersbewegingen en de inzet van zero-emissie voertuigen. Zero-emissie stadslogistiek zorgt dat de groeiende economische activiteit niet ten koste gaat van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in steden.

Dinalog
De logistieke sector is van groot economisch belang voor Nederland. Niet alleen voor de logistieke sector zelf met de logistiek dienstverleners, havens en knooppunten, maar ook alle logistieke functies binnen verladende bedrijven en de dienstverleners er om heen. Daarmee draagt logistiek maximaal bij aan de positie van vele sectoren in Nederland en hun internationale concurrentiepositie.

TKI Dinalog is het  wetenschappelijk topconsortium kennis en innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek. TKI Dinalog ondersteunt publiek private samenwerking door de matchmaking van partijen, de ondersteuning van consortiumvorming, de strategische agendavorming, en de voorbereiding van onderzoeksprogramma’s. Het programma management monitort innovatieprojecten inhoudelijk en richt de governance hiervan in, zodat de investeringen van de overheid en de sector transparant, helder en verantwoordbaar zijn.

NAL regio’s
De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is een meerjarige beleidsagenda met ambities en acties die ervoor gaan zorgen dat we straks altijd overal, makkelijk en slim kunnen laden. Een groot aantal van de afspraken en acties worden lokaal en regionaal uitgevoerd. Markt, overheid en netbeheer werken nauw samen en ondersteunen gemeenten en regio’s om een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en energiesysteem te realiseren.

Gemeenten hebben de verantwoordelijke taak om afspraken uit de NAL uit te voeren. Zij krijgen daarbij ondersteuning van het Rijk. Er zijn zes samenwerkingsregio’s opgericht, die gemeenten gaan ontzorgen. De onderverdeling van de regio’s: · Groningen, Friesland, Drenthe · Overijssel en Gelderland · Flevoland, Noord-Holland, Utrecht (de MRA-E regio) · Noord-Brabant en Limburg · Zeeland en Zuid-Holland · G4: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.