Future of Charging Symposium

Wold Trade Center Rotterdam, 14 oktober 2021

Future of Charging symposium
Op weg naar zero emissie stadslogistiek

Zero emissie is de toekomst. Elektrisch laden voor commercieel transport is de meest innovatieve en effectieve manier om dit doel te bereiken. Het Future of Charging Symposium 2021 biedt je de kans te leren van kennis en inzichten over elektrisch laden voor de logistiek. Van beleidsmakers tot onderzoekers en bedrijven: iedereen is uitgenodigd om kennis te delen en elkaar concrete handvatten aan te reiken. Kom jij ook? 

De logistieke sector staat voor een grote opgave: de omslag van fossiele brandstof naar elektrische energie. Alle vragen omtrent elektrisch laden voor logistiek komen aan bod tijdens het symposium. Laden voor logistiek kent veel betrokken partijen. Ben jij bijvoorbeeld een beleidsmaker en werk je aan een laadvisie? Wil je als owner van een commercial fleet overstappen op elektrische energie? Of ben je op zoek naar de laatste innovaties op het gebied van elektrisch laden voor de logistiek? Kom dan naar the Future of Charging Symposium voor nieuwe kennis, concrete handvatten en ontmoet alle partijen uit de keten. 

De laatste jaren is de oplaadinfrastructuur in een razend tempo uitgebreid. Hierdoor is een degelijk en dicht netwerk van publieke en private oplaadpunten voor personenauto’s ontstaan. Terwijl steden steeds kritischer worden over de uitstoot van voertuigen, zal de volgende golf van elektrificatie zich richten op bedrijfsvoertuigen. Met nul-emissiezones als uitgangspunt zullen commerciële wagenparken, taxi’s, bussen en logistieke voertuigen de overstap naar elektrisch moeten maken.

De oplaadinfrastructuur van deze commerciële wagenparken vergt een heel ander type oplaadinfrastructuur, met hogere vermogens, meer oplaadpunten in eigen depots en grotere oplaadvolumes. De uitdaging voor beleidsmakers en bedrijven nu is hoe zij deze sectoren kunnen faciliteren met een passende oplaadinfrastructuur.

Onze gastheer en praktijkvoorbeeld: Rotterdam.

De stad Rotterdam is onze gastheer voor de editie van 2021. Als internationaal handelscentrum is Rotterdam een van de best verbonden steden van Europa. Rotterdam is een van de koplopers in Nederland als het gaat om de ontwikkeling van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en heeft uit eerste hand ervaring met kansen en uitdagingen bij het realiseren van de benodigde infrastructuur. Als een belangrijke haven en logistiek knooppunt, streeft de stad er vooral naar om de logistieke sector te faciliteren door tijdig oplaadpunten te realiseren voor de logistieke sector, het openbaar vervoer en commerciële wagenparken.

De uitdagingen waar Rotterdam voor staat, lenen zich uitstekend om enkele belangrijke vragen te beantwoorden:
Wat zijn de gevolgen van nul-emissiezones voor logistieke bedrijven en hoe verhoudt zich dit tot de benodigde oplaadinfrastructuur?Hoe kan de lokale overheid private oplaadinfrastructuur in industriële gebieden faciliteren?
Hoe kan de oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte worden geïntegreerd?
Hoe kunnen transportcorridors met voldoende oplaadinfrastructuur voor verschillende vervoerswijzen (binnenvaart, vrachtwagens) worden gepland en ontwikkeld?

De programmacommissie bestaat uit:
Albert Veenstra, Dinalog
Robert van den Hoed, NKL Nederland
Walther Ploos van Amstel, Hogeschool van Amsterdam
Pavol Bauer, Technische Universiteit Delft
Aart Jan de Graaf, Hogeschool Arnhem Nijmegen
Rob Aarse, Transport Logistiek Nederland (TLN)
Maarten de Vries, Topsector Energie